科研成果

2019

 

[1] Mengfei Xue, Qi Zheng, Runkun Chen, Lihong Bao, Shixuan Du and Jianing Chen, Tin diselenide van der Waals materials as new candidates for mid-infrared waveguide chips, Nanoscale, 11, 14113 (2019).

[2] Zebo Zheng, Ningsheng Xu, Stefano L. Oscurato, Michele Tamagnone, Fengsheng Sun, Yinzhu Jiang, Yanlin Ke, Jianing Chen, Wuchao Huang, William L. Wilson, Antonio Ambrosio, Shaozhi Deng, Huanjun Chen, A mid-infrared biaxial hyperbolic van der Waals crystal, Sci. Adv. 5, eaav8690 (2019).

[3] Jiahua Duan, Sanshui Xiao, and Jianing Chen, Anderson Localized Plasmon in Graphene with Random Tensile-Strain Distribution, Advanced Science, 6, 1801974 (2019).

[4] Fei Li, Facheng Jin, Yujun Yang, Jing Chen, Zong-Chao Yan, Xiaojun Liu and Bingbing Wang, Understanding two-photon double ionization of helium from the perspective of the characteristic time of dynamic transitions, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., https://doi.org/10.1088/1361-6455/ab390a (2019). (accepted)

[5]Facheng Jin, Huihui Yang, Bingbing Wang, Limin Wei and Huachun Wu, Angular resolved above-threshold ionization spectrum of an atom in IR+XUV orthogonally polarized two-color laser fields, Optics Express 27, 20755 (2019).

[6] Shang Shi, Facheng Jin, Bingbing Wang, The above-threshold ionization of hydrogen molecule in IR+XUV two-color laser fields, Chin. Phys. B 28, 023202 (2019).

[7] Bo Wang, Shengyu Shan, Xiaojun Wu, Chun Wang, Chandan Pandey, Tianxiao Nie, Weisheng Zhao, Yutong Li, Jungang Miao, and Li Wang, Picosecond nonlinear spintronic dynamics investigated by terahertz emission spectroscopy , Appl. Phys. Lett. 115, 121104 (2019)

[8] Bo Wang, Chun Wang, Li Wang, and Xiaojun Wu, Observation of Kerr nonlinearity and Kerr-like nonlinearity induced by terahertz generation in LiNbO3, Appl. Phys. Lett. 114, 201102 (2019).

[9] Tong Ye, Bo Wang, Chun Wang, Zhiyuan Li, Zhenwei Zhang, Kuijuan Jin, Li Wang, and Yan Yin, Approaching the Intrinsic Lifetime and Modulating a Graphene Plasmonic Resonance at a Few Hundred GHz, Adv. Optical Mater. 7, 1900315 (2019).

2018

 

[1] Yixi Zhou, Runkun Chen, Jingyun Wang, Yisheng Huang, Ming Li, Yingjie Xing, Jiahua Duan, Jianjun Chen, James D. Farrell, H. Q. Xu, and Jianing Chen, Tunable Low Loss 1D Surface Plasmons in InAs Nanowires, Adv. Mater. 30, 1802551 (2018).

[2] Jiahua Duan, Runkun Chen, Yuan Cheng, Tianzhong Yang, Feng Zhai, Qing Dai, Jianing Chen, Optically Unraveling the Edge Chirality-Dependent BandStructure and Plasmon Damping in Graphene Edges, Adv. Mater. 30, 1800367 (2018).

[3] Xiaoling Tian, Qingyuan Gu, Jiahua Duan, Runkun Chen,Huaping Liu, Yanxue Hou,Jianing Chen, Improving Luttinger-liquid plasmons in carbonnanotubes by chemical doping, Nanoscale, 10, 6288 (2018).

[4] Zebo Zheng, Jianing Chen, Yu Wang, Ximiao Wang, Xiaobo Chen, Pengyi Liu, Jianbin Xu, Weiguang Xie, Huanjun Chen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Highly Confined and Tunable Hyperbolic Phonon Polaritonsin Van Der Waals Semiconducting Transition Metal Oxides, Adv. Mater. 30, 1705318 (2018).

[5] Facheng Jin, Fei Li, Jing Chen, Xiaojun Liu and Bingbing Wang, Angle-resolved photoelectron energy spectrum from the high-order above threshold ionization process in IR+XUV two-color laser fields, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51, 245601 (2018).

[6] Facheng Jin, Jing Chen, Yujun Yang, Xiaojun Liu, Zong-Chao Yan, and Bingbing Wang, Nonsequential double ionization of helium in IR+XUV two-color laser fields II: collision-excitation ionization process, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51, 035601 (2018).

[7] De-Yin Kong, Xiao-Jun Wu, Bo Wang, Yang Gao, Jun Dai, Li Wang, Cun-Jun Ruan, anf Jun-Gang Miao, High resolution continuous wave terahertz spectroscopy on solid-state samples with coherent detection, Optics Express 26, 14, 17964 (2018).

[8] Yiwen E, Jiyong Yao and Li Wang, Propagation of terahertz waves in a monoclinic crystal BaGa4Se7, Scientific Reports 8, 16229 (2018).

[9] Ai-Xin Zhang, Yu-Hang He, Ling-An Wu*, Li-Ming Chen*, and Bing-Bing Wang, Tabletop x-ray ghost imaging with ultra-low radiation, Optica, 5, 374 (2018).

[10] Gaoliang Li, Zhaohua Yang, Ruitao Yan, Aixin Zhang, Ling-An Wu, Shaofan Qu, Xiaolei Zhang, Iterative normalized correspondence ghost imaging, Optik, 161, 20 (2018).

[11] Zhaohua Yang, Yuzhe Sun, Shaofan Qu, Yuanjin Yu, Ruitao Yan, Ai-Xin Zhang, and Ling-An Wu, Noise reduction in computational ghost imaging by interpolated monitoring, Applied optics, 57, 6097 (2018).

[12] Shao-Ying Meng, Ying-Hui Sha, Qiang Fu, Qian-Qian Bao, Wei-Wei Shi, Guo-Dong Li, Xi-Hao Chen, and Ling-An Wu, Super-resolution imaging by anticorrelation of optical intensities, Optics letters, 43, 4759 (2018).

2017

 

[1] Cui Yang, Runkun Chen, Yuping Jia, Liwei Guo, and Jianing Chen, Asymmetrical plasmon reflections in tapered graphene ribbons with wrinkle edges, Chin. Phys. B, 26, 074220 (2017).

[2] Wenjie Yan, Longkun Yang, Jianing Chen, Yaqi Wu, Peijie Wang, and Zhipeng Li, In Situ Two-Step Photoreduced SERS Materials for On-Chip Single-Molecule Spectroscopy with High Reproducibility, Adv. Mater. 29, 1702893 (2017).

[3] Bezares FJ, De Sanctis A, Saavedra JRM, Woessner A, Alonso-Gonzalez P, Amenabar T, Chen JN, Bointon TH, Dai SY, Fogler MM, Basov DN, Hillenbrand R, Craciun MF, de Abajo FJG, Russo S, Koppens FHL, Intrinsic Plasmon–Phonon Interactions in Highly Doped Graphene: A Near-Field Imaging Study, Nano letters, 17, 5908 (2017).

[4] Jiahua Duan Runkun Chen Jingcheng Li Kuijuan Jin Zhigang Sun Jianing Chen, Launching Phonon Polaritons by Natural Boron Nitride Wrinkles with Modifiable Dispersion by Dielectric Environments, Adv. Mater. 29, 1702494 (2017).

[5] Debo Hu, Xiaoxia Yang, Chi Li, Ruina Liu, Ziheng Yao, Hai Hu, Stephanie N. Gilbert Corder, Jianing Chen, Zhipei Sun, Mengkun Liu and Qing Dai, Probing optical anisotropy of nanometer-thin van der waals microcrystals by near-field imaging, Nature communications, 8, 1471 (2017).

[6] Jiahua Duan, Runkun Chen, and Jianing Chen, Nano-infrared imaging of localized plasmons in graphene nano-resonators, Chin. Phys. B, 26, 117802 (2017).

[7] Chen-Xi Li, Ying-Chun Guo and Bing-Bing Wang,Ab initio calculation of the potential curve of B3 Σu- state of O2 (in Chinese),Acta Physica Sinica, 66, 103101 (2017).

[8] Kui Zhang, Min Liu, Bingbing Wang, Yingchun Guo, Zong-Chao Yan, Jing Chen and Xiaojun Liu, The role of XUV photons in atomic high-order above-threshold ionization processes in IR+XUV two-color laser fields, Chin. Phys. Lett.,34 , 113201 (2017).

[9] Sengyan Yang, Chengchun Tang, Zhe Liu, Bo Wang, Chun Wang, Junjie Li, Li Wang, and Changzhi Gu, Simultaneous excitation of extremely high-Qfactor trapped and octupolar modes in terahertz metamaterials, Optics Express 25, 15938 (2017).

[10] Xi-Hao Chen, Ling Yan, Wei Wu, Shao-Ying Meng, Ling-An Wu, Zhi-Bin Sun, Chao Wang and Guang-Jie Zhai, Visibility enhancement in two-dimensional lensless ghost imaging with true thermal light, Chin. Phys. B, 26, 060702 (2017).

[11] Xi-Hao Chen, Fan-Hui Kong, Qiang Fu, Shao-Ying Meng, and Ling-An Wu, Sub-Rayleigh resolution ghost imaging by spatial low-pass filtering, Optics letters, 42, 5290 (2017).

2016

 

[1] Facheng Jin, and Bing-Bing Wang, Frequency-domain view of nonsequential double ionization in intense laser fields (in Chinese), Acta Physica Sinica, 65, 224205 (2016).

[2] Facheng Jin, Jing Chen, Yujun Yang, Zong-Chao Yan and Bingbing Wang, Intensity dependence of nonsequential double ionization of helium in IR+XUV two-color laser fields, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 49, 195602 (2016).

[3] Yuan Zhong, Guo Ying-Chun, and Wang Bing-Bing, High-order harmonic generation of O2 molecules with different nuclear axis orientations (in Chinese), Acta Physica Sinica, 65, 114205 (2016)

[4] Facheng Jin, Yuanye Tian, Jing Chen, Yujun Yang, Xiaojun Liu, Zong-Chao Yan, and Bingbing Wang, Nonsequential double ionization of helium in IR+XUV two-color laser fields: collision-ionization process, Phys. Rev. A, 93, 043417 (2016).

[5] Yixuan Zhou, Yiwen E., Xinlong Xu, Weilong Li, Huan Wang, Lipeng Zhu, Jintao Bai, Zhaoyu Ren & Li Wang, Angular dependent anisotropic terahertz response of vertically aligned multi-walled carbon nanotube arrays with spatial dispersion, Scientific Reports 6, 38515 (2016).

[6] Yixuan Zhou, Yiwen E, Lipeng Zhu, Mei Qi, Xinlong Xu, Jintao Bai, Zhaoyu Ren, Li Wang, Terahertz wave reflection impedance matching properties of graphene layers at oblique incidence, Carbon 96, 1129-1137 (2016).

[7] Tong Ye, Sheng Meng, Jin Zhang, Yiwen E, Yuping Yang, Wuming Liu, Yan Yin & Li Wang, Mechanism and modulation of terahertz generation from a semimetal – graphite, Scientific Reports 6, 22798 (2016).

[8] Shengyan Yang, Zhe Liu, Xiaoxiang Xia, Yiwen E, Chengchun Tang, Yujin Wang, Junjie Li, Li Wang, and Changzhi Gu, Excitation of ultrasharp trapped-mode resonances in mirror-symmetric metamaterials, Phys. Rev. B 93, 235407 (2016).

[9] Shengyan Yang, Xiaoxiang Xia, Zhe Liu, Yiwen E, Yujin Wang, Chengchun Tang, Wuxia Li, Junjie Li, Li Wang and Changzhi Gu, Multispectral plasmon-induced transparency in hyperfine terahertz meta-molecules, J. Phys.: Condens. Matter 28, 445002 (2016).

[10] Shu-Chun Song, Ming-Jie Sun, Ling-An Wu, Improving the signal-to-noise ratio of thermal ghost imaging based on positive–negative intensity correlation, Optics Communications, 366, 8 (2016).

[11] Wen-Kai Yu, Xu-Ri Yao, Xue-Feng Liu, Ruo-Ming Lan, Ling-An Wu, Guang-Jie Zhai, Qing Zhao, Compressive microscopic imaging with “positive–negative” light modulation, Optics Communications, 371, 105 (2016).

[12] Xiuqing Yang, Kejin Wei, Haiqiang Ma, Shihai Sun, Yungang Du, Lingan Wu, Trojan horse attacks on counterfactual quantum key distribution, Physics Letters A, 380, 1589 (2016).

[13] Xiuqing Yang, Kejin Wei, Haiqiang Ma, Shihai Sun, Hongwei Liu, Zhenqiang Yin, Zuohan Li, Shibin Lian, Yungang Du, and Lingan Wu, Measurement-device-independent entanglement-based quantum key distribution, Phys. Rev. A, 93, 052303 (2016).

2015

 

[1] Min Liu, Yingchun Guo, Bingbing Wang, Dependence of above-threshold ionization spectrum on polarization directions in two-color laser fields, Chin. Phys. B 24, 073201 (2015).

[2] Jigen Chen, Yujun Yang, Jing Chen, Bingbing Wang, Probing dynamic

[ and spatial structure of Rydberg wave packets by harmonic spectra in a few-cycle laser pulse, Phys. Rev. A, 91, 043403 (2015).

[3] Li-Feng Wang, Min Liu, Hao Teng, Bing-Bing Wang, Liang-You Peng, Xin-Kui He, Shi-Yang Zhong, Peng Ye, Peng He, Min-Jie Zhan, and Zhi-Yi Wei, J. Opt. Soc. Am. B 32, 540-544 (2015).

[4] P.P. Chen, J. Liu, L. Wang, K.J. Jin, Y. Yin, Z.Y. LI, Optimization and maximum potential of optical antennae in near-field enhancement, Appl. Opt. 54, 18, 5822 (2015).

[5] Shan Yin, Xinchao Lu, Ningning Xu, Shuang Wang, Yiwen E, Xuecong Pan, Xinlong Xu, Hongyao Liu, Lu Chen, Weili Zhang and Li Wang, Spoof surface plasmon polaritons in terahertz transmission through subwavelength hole arrays analyzed by coupled oscillator model, Sci.Rep. 5, 16440 (2015).

[6] X.D. Yan, L.P. Zhu, Y.X. Zhou, Y.W. E, L. Wang, and X.L. Xu, Dielectric property of MoS2 crystal in terahertz and visible regions, Appl.Opt. 54, 6732 (2015).

[7] Yixuan Zhou, Yiwen E, Zhaoyu Ren, Haiming Fan, Xinlong Xu, Xinliang Zheng, Dang Yuan Lei, Weilong li, Li Wang, and Jintao Bai, Solution-processable reduced graphene oxide films as broadband terahertz wave impedance matching layers, J. Mater. Chem. C, 3, 2548 (2015).

[8]王红胜,纪道刚,高艳磊,张阳,陈开颜,陈军广,吴令安,王永仲, 基于时间相关单光子计数技术的密码芯片光辐射分析, <<物理学报>> 64, 058901 (2015).

[9] Ming-Jie Sun, Ming-Fei Li, and Ling-An Wu, Nonlocal imaging of a reflective object using positive and negative correlations, Applied optics, 54, 7494 (2015).

[10] David Blair, Li Ju, ChunNong Zhao, LinQing Wen, Qi Chu, Qi Fang, RongGen Cai, JiangRui Gao, XueChun Lin, Dong Liu, Ling-An Wu, ZongHong Zhu, David H. Reitze, Koji Arai, Fan Zhang, Raffaele Flaminio, XingJiang Zhu, George Hobbs, Richard N. Manchester, Ryan M. Shannon, Carlo Baccigalupi, Wei Gao, Peng Xu, Xing Bian, ZhouJian Cao, ZiJing Chang, Peng Dong, XueFei Gong, ShuangLin Huang, Peng Ju, ZiRen Luo, Li’E Qiang, WenLin Tang, XiaoYun Wan, Yue Wang, ShengNian Xu, YunLong Zang, HaiPeng Zhang, Yun-Kau Lau,Wei-Tou Ni, Gravitational wave astronomy: the current status, SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 58, 120402 (2015).

[11] David Blair, Li Ju, ChunNong Zhao, LinQing Wen, HaiXing Miao, RongGen Cai, JiangRui Gao, XueChun Lin, Dong Liu, Ling-An Wu, ZongHong Zhu, Giles Hammond, Ho Jung Paik, Viviana Fafone, Alessio Rocchi, Carl Blair, YiQiu Ma, JiaYi Qin, Michael Page, The next detectors for gravitational wave astronomy, SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 58, 120405 (2015).

[12] Ling-An Wu, Gui Lu Long, Qihuang Gong, and Guang-Can Guo, Optics in Ancient China, AAPPS Bulletin, 25, 6 (2015).

2014

 

[1] Jun Wang, Bing-Bing Wang, Fu-Ming Guo, Su-Yu Li, Da-Jun Ding, Ji-Gen Chen, Si-Liang Zeng, and Yu-Jun Yang, Probing dynamic interference in high-order harmonic generation from long-range molecular ion: Bohmian trajectory investigation, Chin. Phys. B 23, 053201 (2014).

[2] Xi Zhao, Yujun Yang, Xueshen Liu and Bingbing Wang, Carrier envelope phase effect of long duration pulse in low frequency region, Chin. Phys. Lett. 31, 043202 (2014).

[3] XiaoLei Hao and Jing Chen, WeiDong Li, Bingbing Wang, Xiaodong Wang, W. Becker, Quantum Effects in Double Ionization of Argon below the Threshold Intensity, Phys. Rev. Lett. 112, 073002 (2014).

[4] Yan Yin, Zengguang Cheng, Li Wang, Kuijuan Jin and Wenzhong Wang, Graphene, a material for high temperature devices – intrinsic carrier density, carrier drift velocity, and lattice energy, Scientific Reports 4, 5758 (2014).

[5] Jiayuan Li, Yixuan Zhou, Baogang Quan, Xuecong Pan, Xinlong Xu, Zhaoyu Ren, Fangrong Hu, Haiming Fan, Mei Qi, Jintao Bai, Li Wang, Junjie Li, Changzhi Gu, Graphene–metamaterial hybridization for enhanced terahertz response, Carbon 78, 102 (2014).

[6] Yin Li, Zhongan Wu, Xinyuan Zhang, Li Wang, Jianxiu Zhang, Yicheng Wu, Crystal growth and terahertz wave generation of organic NLO crystals: OH1, J. Cryst. Growth 402, 53–59 (2014).

[7] Fangrong Hu, Taobo Zou, Baogang Quan, Xinlong Xu, Shuhui Bo, Tao Chen, Li Wang, Changzhi Gu, Junjie Li, Polarization-dependent terahertz metamaterial absorber with high absorption in two orthogonal directions, Opt. Commun. 332, 321–326 (2014).

[8] Pan Xuecong, Xia Xiaoxiang, Wang Li, Effects of oblique incidence on terahertz responses of planar split-ring resonators, Chin. Phys. B23, 057804 (2014).

[9] Wu Zhongan, Wu Xiaojun, Wang Li, Terahertz Radiation from Graphite Excited by Femtosecond Laser Pulses, Chin. Phys. Lett. 31, 017801 (2014).

[10] Xue-Feng Liu, Xi-Hao Chen, Xu-Ri Yao, Wen-Kai Yu, Guang-Jie Zhai and Ling-An Wu, Lensless ghost imaging with sunlight, Optics letters, 39, 2314 (2014).

[11] Xi-Hao Chen, Shuang-Shuang Wu, Wei Wu, Wang-Yuan Guo, Shao-Ying Meng, Zhi-Bin Sun, Guang-Jie Zhai, Ming-Fei Li, Ling-An Wu, An improved algorithm to reduce noise in high-order thermal ghost imaging, J. Optical Society of America A 31, 2105 (2014).

[12] Wen-Kai Yu, Ming-Fei Li, Xu-Ri Yao, Xue-Feng Liu, Ling-An Wu, Guang-Jie Zhai, Adaptive compressive ghost imaging based on wavelet trees and sparse representation, Optics express, 22, 7133 (2014).

[13] Xu-Ri Yao, Wen-Kai Yu, Xue-Feng Liu, Long-Zhen Li, Ming-Fei Li, Ling-An Wu, Guang-Jie Zhai, Iterative denoising of ghost imaging, Optics express 22, 24268 (2014).

[14] 吴令安, 物理也要从娃娃抓起, 《物理》, 43, 183 (2014).